Područja i jezici

Područja i jezici

U dosadašnjem radu najčešće smo se susretali s tekstovima iz sljedećih područja:

Pravo, ekonomija, financije

Ugovori, izvadci iz sudskog registra, financijska, statistička i revizorska izvješća, bilance, natječajna dokumentacija, certifikati, statuti, javnobilježničke isprave, poslovna korespondencija, poslovni planovi, računi, katalozi, marketinški materijali…

Građevinarstvo, zaštita okoliša, medicina, veterina, farmacija

Atesti, certifikati, laboratorijska ispitivanja, potvrde o ispitivanju kvalitete proizvoda, potvrde o tehničkoj specifikaciji proizvoda, sigurnosno-tehnički listovi, servisne i korisničke upute, priručnici, katalozi…

Turizam, gastronomija

Turistički vodiči, gastronomska ponuda, katalozi, web-stranice…

Prijevodi osobnih isprava

Matični, rodni, vjenčani, smrtni listovi, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uvjerenja o prebivalištu, uvjerenja o nekažnjavanju, potvrde o boravku, diplome, prijepisi ocjena, svjedodžbe, životopisi, radne dozvole, ugovori, potvrde o stanju računa, punomoći…

Između ostalih, surađivali smo i s

Jezici

 • ČEŠKI
 • ENGLESKI
 • FRANCUSKI
 • HEBREJSKI
 • HRVATSKI
 • MAĐARSKI
 • MAKEDONSKI
 • NIZOZEMSKI
 • NJEMAČKI
 • PORTUGALSKI
 • RUSKI
 • SLOVAČKI
 • SLOVENSKI
 • SRPSKI
 • ŠPANJOLSKI
 • TALIJANSKI