Na margini

Na margini

Na ovim ćete stranicama pronalaziti jezične i druge zanimljivosti.

A za ovaj put, povodom novog logotipa Agencije Translator, darujemo vam mali hommage zarezu iz pera našeg stalnog suradnika Marka Plavića, mag. philol. croat. koji se, između ostalog, brine i za to da vaši prijevodi budu jezično korektni.

Glosa o zarezu

Strijeljati, ne pomilovati!
Strijeljati ne, pomilovati!

Zarez, incisum, nije baš ono kako se definira njegovo izvorno latinsko značenje, značenje usjeka, (pogubne) usječenosti u nekoga ili u nešto. Kako bilo da bilo, danas zarez za nas, prije svega, znači grafemičnost koja utjelovljuje tu usjeklost. Svojom bestidnom, bludnom udubinom s lijeve te zamamnom, zavodljivom ispupčenošću s desne strane upućuje nas na mogućnost izbora onoga što mu stoji slijeva, kao i onoga što mu stoji s desna, ali i na svijest da je taj izbor duboko određen dvosmjernim kretanjem, jednim koje je završilo i onim koje tek predstoji, ali ne može bez prethodne penetrirane završenosti.

Zarez je za nas predah, pauza između dvaju tonova, a-kromatičnost između dviju boja, fotografičnost između dvaju pokreta, ali zato ništa manje glazba, slikarstvo, film... On je za nas jukstapozicija, naporednost, usporednost, šav između dviju usmina, skela između dviju obala, suture između dvaju diskursa, odraz lica na Veronikinoj marami...

Njegova naknadnost, dodatnost, nadopunjivost, suplementiranost upućuju na dodatak nečemu što je per definitionem cjelovito, no čija završenost istodobno pretpostavlja nadopunu nečemu što se samo po sebi vidi kao nepotpuno.

Dakako, zarez želi biti drugačiji, istaknuti se suprotnošću – više razlučnošću nego različnošću, iscrpiti se u međuprostoru svojih postojbina, prve koja će odsad postojati u području sjećanja, ali bez koje ne bi bilo kako druge, naziranja nova dana, svjetla, tako ni sutona i potonuća u posvemašnji mrak.

Neprijeporna i ničim premostiva provalija između dvaju diskontinuiteta prostor je zareza koji će svoj raison d'être imati tako dugo dok između njih bude postojalo dovoljno vrtoglavice za osmišljavanje, interpretaciju, jednom riječi, stvaranje.